Facebook Youtube

Zákony

Spoolečenstvo kominíků: https://www.skcr.cz/
Kontroly a revize komínů, vyhláška: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34
Seznam OZO pro kontrolu spotřebičů na pevná paliva: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Informace ke kontrolám kotlů: http://www.aptt.cz/aktuality-index/informace-ke-kontrolam-kotlu